สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

HDPE (PE300) แผ่น

HDPE (PE300) แผ่น

HDPE (PE300) แผ่น

HDPE (PE300) ชื่อทางเคมีคือ High density Polyethylene

                HDPE (PE300) แผ่น เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เนื่องจากมีความหนาแน่นตั้งแต่ .95 g/cm 3 ขึ้นไป และสามารถทนต่อสารเคมีและแรงกระแทกได้ดี จึงถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมมากมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  งานท่อ แทงก์ การเดินเรือ งานเคมี ฯลฯ

คุณสมบัติของ HDPE (PE300) แผ่น

-               นิ่มและเหนียว รับแรงกระแทก และทนสารเคมีได้ดี

-               ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารปนเปื้อน เป็น Food Grade

-               ความแข็ง 63 Shore D

-               จุดหลอมเหลวที่ 135 °C

-               อุณหภูมิสำหรับใช้งานได้นานอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ -50 °C ถึง 80 °C

-               อุณหภูมิสำหรับใช้งานระยะสั้น อยู่ที่ 100 °C

 

ลักษณะการใช้งาน HDPE (PE300) แผ่น

ใช้อุตสาหกรรมอาหารทุกชนิด เพราะไม่มีสารอันตรายต่อร่างกาย และทำความสะอาดได้ง่าย เช่นเขียงอาหาร แผ่นรองปั๊มบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  ขวด, แผงบรรจุยา, ภาชนะบรรจุเครื่องสำอาง ของเด็กเล่น เครื่องใช้ในบ้าน ทำถัง แท็งก์ ท่อน้ำชนิดแข็ง, ท่อน้ำมัน,ท่อหน้าแปลน  ฝาท่อmanhole ทำโครงสร้างพื้นในสถานที่ต่างๆ พาร์ทิชั่นกั้นห้องน้ำ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อเรือ รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

สต็อกไซส์  HDPE (PE300) แผ่น

Color:  White/Black
thickness width length
1mm. - 100mm.  1000mm. 2000mm.
1mm. - 100mm.  1220mm. 2440mm.


Tags : HDPE(PE300) HMWPE(PE500) UHMWPE(PE1000) PP PVC Bakelite พลาสติกวิศวกรรม

view