สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
HDPE (PE300) แผ่น

HDPE (PE300) แผ่น

HDPE (PE300) แผ่น HDPE (PE300) ชื่อทางเคมีคือ High density Polyethylene HDPE (PE300) แผ่น เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เนื่องจากมีควา......

อ่านต่อ
HDPE (PE300) แท่ง

HDPE (PE300) แท่ง

HDPE (PE300) แท่ง HDPE (PE300) ชื่อทางเคมีคือ High density Polyethylene HDPE (PE300) แท่ง เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เนื่องจากมีควา......

อ่านต่อ
HMWPE (PE500) แผ่น

HMWPE (PE500) แผ่น

HMWPE (PE500) แผ่น HMWPE (PE500) ชื่อทางเคมีคือ High Molecular Weight Polyethylene HMWPE (PE500) แผ่น เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติสูงกว่า HDP......

อ่านต่อ
UHMWPE (PE1000) แผ่น

UHMWPE (PE1000) แผ่น

UHMWPE (PE1000) แผ่น UHMWPE (PE1000) ชื่อทางเคมีคือ Ultra High Molecular Weight Polyethylene UHMWPE (PE1000) แผ่น เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัต......

อ่านต่อ
UHMWPE (PE1000) แท่ง

UHMWPE (PE1000) แท่ง

UHMWPE (PE1000) แท่ง UHMWPE (PE1000) ชื่อทางเคมีคือ Ultra High Molecular Weight Polyethylene UHMWPE (PE1000) แท่ง เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัต......

อ่านต่อ
PP (Polypropylene) แผ่น

PP (Polypropylene) แผ่น

PP (Polypropylene) แผ่น PP ชื่อทางเคมีคือ Polypropylene PP (Polypropylene) แผ่น เป็นพลาสติกโพลีเมอร์ที่เบาที่สุด มีสมบัติเชิงกลดีมาก เหมะสำหรับงานอุ......

อ่านต่อ
PVC (Polyvinyl chloride) แผ่น

PVC (Polyvinyl chloride) แผ่น

PVC (Polyvinyl chloride) แผ่น PVC ชื่อทางเคมีคือ Polyvinyl chloride PVC (Polyvinyl chloride) แผ่น เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพร......

อ่านต่อ
PVC (Polyvinyl chloride) แท่ง

PVC (Polyvinyl chloride) แท่ง

PVC (Polyvinyl chloride) แท่ง PVC ชื่อทางเคมีคือ Polyvinyl chloride PVC (Polyvinyl chloride) แท่ง เป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพร......

อ่านต่อ
Bakelite (Phenolic) แผ่น

Bakelite (Phenolic) แผ่น

Bakelite (Phenolic Laminates) แผ่น หรือเรียกว่า Phenolic Paper Laminated Sheet สำหรับ Bakelite ลายกระดาษ และ Phenolic Cloth Laminated Sheet สำหรับ B......

อ่านต่อ
พลาสติกวิศวกรรม

พลาสติกวิศวกรรม

ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม Engineering Plastics ชนิดพลาสติก อุณหภูมิการใช้งาน อุณหภูมิการใช้งาน ความแข็ง ต่ำสุด ( C ) ......

อ่านต่อ
view